25. 03. 2018
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Prerušenie distribúcie elektriny

el-stoziarVýchodoslovenská distribučná a. s. Košice oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny 

3. augusta 2017  
800 - 1450 hod. 

 pre odberné miesto Sobrance:

Michalovská ul. ČOM: 0001273020, EIC: 24ZVS0000650500U
Michalovská 21, ČOM: 0000375116, EIC: 24ZVS0000050215Y

úseky: 

ul. Michalovská od č. d. 8 po č.d. 35, od č.d. 79 po č.d. 86 a č.d. 38, 53 55, 56, 58, 63, 65, 67 a 68

V tejto súvislosti je potrebné vykonať opatrenia na predchádzanie vzniku škôd, pretože v zmysle platnej legislatívy odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Televízia LOGOS

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta