22. 01. 2018
   
Písmo

Sobrance - oficiálne stránky mesta

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 4. týždeň:

22. - 26. január 2018

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

REPREZENTAČNÝ PLES 2018

ples3Mesto Sobrance a obce Sobranského regiónu vás pozývajú na REPREZENTAČNÝ PLES 

   27. januára 2018 o 19. hod.

   Telocvičňa SOŠOaS SOBRANCE

Čítať celý článok: REPREZENTAČNÝ PLES 2018

 

Hlasujme za ihrisko Žihadielko

lidl-zihadielko-logoVyhrajme od Lídlu krásne ihrisko Žihadielko pre SOBRANCE. Hlasujme denne na www.zihadielko.sk Ak si zahráme aj bonusovú hru, získame ďalší hlas navyše pre naše ihrisko :) 

pdf button Plagát

 

OZNÁMENIE - Tibavská ul.

erbMesto Sobrance oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby Sobrance, ul. Tibavská - úprava NN a DP a nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním

pdf button Oznámenie 

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 3. týždeň:

15. - 19. január 2018

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Bezpečné Sobrance III. etapa

erbMestu Sobrance bola z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality poskytnutá dotácia v sume 5 000 eur na projekt Bezpečné Sobrance III. etapa.

Čítať celý článok: Bezpečné Sobrance III. etapa

 

CVČ SOBRANCE

zvoncekCentrum voľného času, Námestie slobody č. 1, Sobrance pripravilo v mesiaci január 2018 tieto podujatia:

pdf_button Podujatia v januári 2018

 

Stravovanie seniorov

stravovanieJedálne lístky - stravovanie seniorov 2. týždeň:

8. - 12. január 2018

Čítať celý článok: Stravovanie seniorov

 

Vývoz komunálneho odpadu 2018

kontajnerMesto Sobrance zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov z domácností podľa nižšie uvedeného harmonogramu a vývoz zmesového komunálneho odpadu z domácností má rozdelený do 2 dní: vo štvrtok a v piatok.  
Ulice, situované  južne od Michalovskej, majú vývoz vo štvrtok  a ulice severne od Michalovskej  majú vývoz  v piatok.

Čítať celý článok: Vývoz komunálneho odpadu 2018

 

OZNÁMENIE - optická sieť

erb
Mesto Sobrance oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby: Rozšírenie optickej siete pre pripojenie základňovej stanice Orange 0118KO Sobrance a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie 23.1.2018 o 9. hod. na MsÚ Sobrance

pdf button Viac informácií 

 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Mestská polícia

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta